۵ علت شکست پروژه های BPM/BPR در ایران

علت شکست پروژه های BPM/BPR در ایران

ریشه یابی علمی دلایل شکست پروژه های BPR/BPM می تواند کمک شایانی به سازمان ها برای جلوگیری از اتلاف منابع و اجرای کم دردسر مدیریت فرآیندها نماید. شرایط خاص سازمانهای ایرانی و توجه اندک برخی مسئولین به نقش کلیدی این دانش مدیریتی در نهایت باعث تجربه های زیان بار آنها در رسیدن به اهداف خود می شود.

شماری از این دلایل شامل:

۱. مسئولین پروژه با اصول مدیریت فرآیندها آشنایی چندانی نداشته باشند.

۲. شناسایی، استخراج و مستند کردن فرآیند ها توسط افراد غیر متخصص انجام گیرد.

۳. یک نرم افزار BPMS واقعی جهت مکانیزه کردن کارها موجود نباشد.

۴. کارشکنی از سوی برخی مجریان فرآیند رخ دهد.

۵. در مرحلهء نظارت بر فرآیندها اهمال و قصور صورت گیرد.

امروزه اکثر مدیران دریافته اند موفقیت هر سازمانی در گروی اجرای موثر فرآیندهای کلیدی مربوطه می باشد. از طرفی ترس از عوامل شکست اینگونه پروژه ها مانع از تصمیم‌گیری قاطعانهء آنها شده است. لذا جهت اجرای پروژه ها با ریسک هرچه کمتر و نظارت دقیق بر آنها، استفاده از یک نرم افزار BPMS واقعی با شرایط زیر را لازم می کند:

۱. فروشندگان نرم افزار، تیمی قوی جهت مشاورهء مرحله به مرحله با مسئول پروژه داشته باشند.

۲. کلاس های آموزشی، جزوات و… تمام ابهامات مجریان پروژه را برطرف کند.

۳. از پشتیبانی قوی و جامعی برخوردار باشد.

۴. ابزارهای دقیق گزارش گیری و نظارت بر فرآیندها را در اختیار مسئولین بگذارد.

۵. از استانداردهای روز جهانی مانند BPMN, CMMN,DMN بهره برده باشد.

بالاترین ارزش افزوده حاصل از پروژه ‌های BPR/BPM علاوه بر شتاب در گردش کارها، تضمین بقای طولانی مدت سازمان ها در محیط به شدت متغیر و رقابتی کسب و کارها می باشد. همچنین دیگر ارگان‌ها اعم از دولتی یا عام المنفعه برای تحقق دولت الکترونیک چاره‌ای جز اعمال مدیریت با شیوه‌های فرآیندی، نخواهند داشت. درواقع مدیریت فرآیندها، آیندهء اجتناب‌ناپذیر همهء مجموعه های پویا و چابک را رقم خواهد زد.