سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) چیست ؟

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) چیست ؟

BPMS (فناوری/نرم افزارBPM) و اتوماسیون فرآیندhero copy
نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری است که به تسهیل مقدمات BPM کمک می کند. در یک بستر BPM، ابزارهایی برای کمک به تمامی فازهای چرخه عمر BPM وجود دارند: طراحی، مدلسازی، اجرا، نظارت و بهینه سازی.
برای فاز طراحی و مدل سازی، ابزارهای BPM نگاشت بصری و مستند سازی فرآیندها را فراهم می آورند که می تواند به درک وضعیت فرآیند فعلی کمک کند و سپس می تواند آن دانش را درون سازمان مخابره نماید. برخی امکانات تحلیل و شبیه سازی اضافی پیشنهاد می کنند که می تواند در تحلیل فرآیندها برای هدف شناسایی فرصت های بهبود، کمک کند.
نمایش ابزارهای BPMS در عمل
از مرکز منابع BPM
در حالی که بدون اتوماسیون به طور قطع می توانید فرآیندی را بهبود دهید، سیستم های BPMS نیز به طور کلی برای اتوماسیون فرآیندها به عنوان بخشی از فازهای اجرا، نظارت و بهینه سازی استفاده می شود. ابزارهای BPMS می تواند برای ایجاد برنامه های کاربردی کاملاً جدید، تبدیل فرآیندهای کاغذی به بدون کاغذ یا غیرسازمانی،ترقی یا نوین کردن سیستم های کسب و کار موجود استفاده شود. آنها می توانند اطلاعات را استخراج، قالب بندی و توزیع کنند و آن اطلاعات را مطابق گام های فرآیند کسب و کار و سیاست ها و قواعد کسب و کار بین سیستم ها و افراد مسیردهی کنند. این امر به تقویت رویه های کاری و خط زمانی استاندارد و همچنین ردگیری فعالیت های کاری و معیارها کمک می کند. سیستم های BPMS شامل جریان کاری، فرم های الکترونیکی، مشخصه های هشدار دهی و پرتال کاری کاربر(صندوق های ورودی، نمایشگرهای زمان واقعی، گزارش گیری و دشبوردها) است. بیشتر آنها برخی انواع موتور قواعد کسب و کار و قابلیت های یکپارچگی سیستم و موزون کردن خدمت را شامل می شوند.
محدوده اینکه چه چیزی به عنوان ابزار BPM دسته بندی و لحاظ می شود در طی سالیان تغییر کرده و بسط یافته است. ریشه های آن در جریان کاری و قابلیت کنترل و تقویت جابجایی اسناد و اطلاعات نهفته است.
اما، همانطور که بازار نمو یافته، مدیریت فرآیندهای کسب و کار هم از BPM به (مجموعه برنامه)BPMS تغییر کرده است که منجر به قابلیت های بیشتری در حوزه تحلیل فرآیند و موزون سازی خدمت( یکپارچگی مبتنی بر سرویس های وب) به ۲۰۱۳BPM شده است که به عنوان iBPM( BPM هوشمند) تعریف می شود . برخی منتقدین با برخی توجیهات می گویند محدوده اینکه اکنون زیر چتر BPM چه چیزهایی شامل شده، برای خود هیولایی گردیده است. ما انتظار داریم که در طی زمان، یکپارچگی بهتر این اجزای افزوده به فراهم کردن محیط های شفاف تر، کاربرد پسند تر برای کاربر نهایی متمایل خواهد شد.
همانطور که به وسیله نمودار زیر می توانید ببینید، همچنانکه فروشندگان نرم افزار به دنبال فراهم کردن قابلیت های جامع و کامل در هر حوزه مرکزی هستند و با تکامل فناوری تطابق می یابند، اجزای مرکزی به توسعه ادامه می دهند. این امر از طریق فراگیری و همچنین از طریق تلاش های توسعه ای داخلی اداره می شود. نتیجه این است که اکنون بازار پیشنهاداتی دارد که محدوده ای از فقط اجزای مرکزی تا «همه چیز» را در بردارد.

Core_Components_of_BPM_Software_Systems

منبع:what-is-bpm.com
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت