دوره آموزشی BPM – مدیریت فرایند کسب و کار

خدمات آموزش و مشاوره تاران

دوره‌های مدیریت فرآیند
 • فلسفه فرایند
 • مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)
 • مدلسازی فرایندهای سازمانی با BPMN
 • بهبود فرایند (BPR)
 • آموزش زبان مدلسازی BPMN2.0
دوره‌های آشنایی با BPMS
 • معرفی یک BPMS واقعی
 • آشنایی با BPMS در محل سازمان شما
 • دوره های مقایسه BPMS بازار و تهیه چک لیست
مشاوره مدیریت فرایندها BPM
 • مشاوره طراحی فرآیندهای کسب و کار
 • تهيه ماتريس RACI تعيين مالكين فرآيندهاي كسب وكار
 • طراحی شناسنامه های فرآیند و شاخص های کلیدی
 • بهبود فرآیندهای سازمان بر اساس تجربه متخصصان تاران

همین حالا رایگان ثبت نام کنید

شما بعد از گذراندن این دوره ها

آشنایی با مفاهیم چرخه عمر BPM

مکانیزاسیون فرایندهای کسب و کار

تحلیل و بهبود فرایندهای سازمان

استخراج فرایندهای سازمان